הבחירות יתקיימו מחר יום שלישי במבואת בית הספר אור

קהילה ותרבות • 29/10/2018 כניסות

נהלים כלליים

בכפר האורנים 1,641 בעלי זכות בחירה.

·       רשאי לבחור אך ורק מי ששמו מופיע בספר הבוחרים הישובי.

·       על הבוחר להציג לועדת הקלפי הישובית תעודה מזהה כולל תמונה (ת.ז, דרכון, רישיון או תעודת חוגר).

·       אין צורך להציג את האיגרת לבוחר (הודעה לבוחר) שנשלחה בדואר.

·       ההצבעה בכפר האורנים היא לראש המועצה בלבד !

פתק צהוב לראש המועצה הנבחר שלכם - במטה בנימין 2 מועמדים לראשות המועצה : אדלר שילה וגנץ ישראל

·       בישוב 3 קלפיות במבואת בית הספר,  שיפעלו בין השעות 7:00 ויסגרו בשעה 22:00.

·       ההצבעה בליווי מלווה תואשר על ידי מזכיר הקלפי.

·       פתק הצבעה שסומן בצורה כלשהי העלולה לזהות את המצביע פסול.

·       פתק אשר הוצא ממעטפה שבתוכה נמצא דבר מה נוסף פסול.

·       מעטפה בה נמצאו שני פתקי הצבעה שונים פסול.

·       מעטפה בה נמצאו יותר מ- 3 פתקי הצבעה פסול.

·       מעטפה או פתק הצבעה שהוסף עליה סימן כלשהו בעט פסול.

·       מעטפה או פתק הצבעה קרועים (אינם שלמים) פסול.

·       תעמולת בחירות תותר במרחק העולה על 25 מ' מהקלפי.