פרוטוקול ישיבת ועד 6/3/17

מזכירות • 28/5/2017

קבצים מצורפים:

6 מרץ 2017-signed

לעיונכם,