בבקשה לא להביא תרומת ספרים

קהילה ותרבות • 20/3/2018 כניסות

לספריה, ללא תיאום מראש עם איילת הספרנית.

 

לא להניח מחוץ לדלת הספרייה שקיות עם ספרים .

 

תודה על שיתוף הפעולה