יריד חולצות-נדחה

מזכירות • 6/8/2017 כניסות

יריד החולצות שתוכנן להיום- מבוטל לעת עתה.

לגבי מועד חדש תצא הודעה.