פרוטוקול 25/5/17

מזכירות • 18/7/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

25 may 2017-signed

 

 

בהמשך לנושא פינוי הגזם,

לאור ישיבת הועד הוחלט להוריד את סכום הפינוי מבית התושב ל100 ₪.

פינוי בכמות גדולה הממלא משאית שלמה ישאר על 300 ₪ כפי שנגבה עד היום.

במידה וכמות הגזם מעטה ניתן לשים ב2-3 שקיות בסמיכות לפח- קרוב ליום הפינוי.

 

תושב המעונין בפינוי מביתו, יתאם מול יפעת במזכירות.