דחיית סדנת הקומיקס בשבוע

קהילה ותרבות • 23/4/2018 כניסות

שלום רב,

סדנת הקומיקס נדחית בשבוע

ליום שני 30.4 בשעה 16:30 

העלות לא צוינה במייל הקודם הינה 15 לילד 

 

פרסום ורישום חדש ישלחו בהמשך השבוע