מזכירות

הודעת מועצה-קייטנת "ריגול רובוטי"15/6/2017
הודעת מועצה-קייטנת "ריגול רובוטי"

אוממה7/6/2017
אוממה

הרשמה ותוכנית  ל"ינשופים"- פעילות קיץ לשכבות ה4/6/2017
הרשמה ותוכנית ל"ינשופים"- פעילות קיץ לשכבות ה'-ז'

הודעת מחלקת ביטחון המועצה לתושבים4/6/2017
הודעת מחלקת ביטחון המועצה לתושבים

קייטנת ינשופים25/5/2017
קייטנת ינשופים

מחנה קיץ כדורסל 201725/5/2017
מחנה קיץ כדורסל 2017

תמונות אחרונות

אוממה
אוממה