מזכירות

וטרינר המועצה-היום24/7/2017
וטרינר המועצה-היום

פרוטוקול 25/5/1718/7/2017
פרוטוקול 25/5/17

עדכון תעריפי מים יוני 201718/7/2017
עדכון תעריפי מים יוני 2017

רישום למערכת מצלמות כניסה ויציאה לישוב17/7/2017
רישום למערכת מצלמות כניסה ויציאה לישוב

יריד הילדים - החלה ההרשמה6/7/2017
יריד הילדים - החלה ההרשמה

-הנחיות חשובות!  קורס מדצ"ים28/6/2017
-הנחיות חשובות! קורס מדצ"ים

תמונות אחרונות

מחנה הכנה לעונת כדורסל לכיתות ו ומעלה
מחנה הכנה לעונת כדורסל לכיתות ו ומעלה