החזר נסיעות לתלמידים הלומדים במודיעין המסיימים בשעה 17:00

קהילה ותרבות • 14/9/2017 כניסות

קריטריונים להחזר הוצאות נסיעות תלמידים בתחבורה ציבורית

 

קרא/י בעיון את ההנחיות דלהלן:

 

·         .על כל תלמיד למלא טופס ולהקפיד לחתום עליו

 

·         .נא מלא את כל הפרטים כולל סמל ביה"ס

 

 

·         .אין למלא עבור תלמידים הלומדים בפנימיות או במוסדות הפועלים בשעות הערב, אלא רק למוסדות יומיים רשמיים ומוכרים ע"י משרד החינוך מ"מ או ממ"ד

 

·         .יש לציין את התעריף לתלמיד, דהיינו % 50 מכרטיס מבוגר

 

·         .הקפד לציין אם הבקשה היא רק לבוקר ו/או לצהריים. עירונית ו/או בינעירונית, וזמני התחלה וסיום הלמודים. )על התלמיד לצרף מערכת שעות מאושרת ע"י ביה"ס(

 

·         .שים לב! מי שאינו לומד באזור הרשום שנקבע, אינו זכאי להחזר הוצאות

 

·         .אם קיימת הסעה מאורגנת, אין זכאות להחזר תחבורה ציבורית אלא א"כ זקוק התלמיד לאוטובוס עירוני נוסף.

 

 

·         על תלמידים הלומדים במוסדות חנוך מיוחד, להמציא אשור של ועדת השמה

 

·         אישור הבקשה, מותנה באשור מחלקת ההסעות במשרד החינוך

 

·         .לא תתקבלנה בקשות אחרי הראשון בנובמבר

 

·         טופס מקוון http://www.binyamin.org.il/uploads/n/1453978814.1134.pdf

 

·         לשלוח העתק למזכירות הישוב kfar_haoranim@haoranim.org