סיכום משלוח מנות

קהילה ותרבות • 14/3/2018 כניסות

תודה לכל מי שלקח חלק בפרויקט משלוחי הישובי בפורים.

 

 

השנה שלחו 244 משפחות משלוחי מנות ל 484 בתי אב בישוב.

 

נגבה 33,000 ¤ הוצאות על משלוח המנות 19,000 ¤

 

יתרה בקרן 19,000 ¤ - הקרן לעזרה הדדית מטפלת ומסייעת למשפחות בישוב הנקלעות למשבר כלכלי .

 

תרומה "חיים לאלון " 1,830 ¤