בעלי תפקידים

מידע שימושי • 14/10/2015 כניסות

  • רכב בטחון 050-2700244
  • רכז בטחון 050-2700242
  • מזכירות הישוב 08-9768208
  • רכזת קהילה 050-2700243
  • מנהלת מתנ"ס ואחראית תחום נוער 050-2700246
  • רכזת תנועת נוער 054-4233209
  • מזכירות בית ספר אור 08-9760998
  • רב רשי 052-2569510