קייטנת פסח גני ילדים - ההרשמה נפתחת שוב ל 48 נוספות בלבד - יש לרשום גם ילדי צהרון!

קהילה ותרבות • 13/3/2018 כניסות