הודעות מועצה

מזכירות • 9/1/2019 כניסות

 

רישום לגנים ולכיתות א' לשנת הלימודים התש"פ: השבוע החל הרישום לגני הילדים וכיתות א', והוא יסתיים  ביום ראשון כ"א בשבט התשע"ט, 27 בינואר 2019. הרישום מתבצע באתר המועצה בכתובת www.binyamin.org.il. גילאי רישום: לכיתה א' ילידי י"ט בטבת התשע"ג עד כ"ח בטבת התשע"ד 1 בינואר 2013 עד 31 בדצמבר 2013. גן חובה ילידי כ"ט בטבת התשע"ד עד ט' בטבת התשע"ה, 1 בינואר 2014 עד 31.12.2014. גילאי ארבע -  ילידי י' בטבת התשע"ה עד י"ט בטבת התשע"ו, 1 בינואר 2015 עד 31 בדצמבר. 2015 גילאי שלוש ילידי כ' בטבת התשע"ו עד ב' בטבת התשע"ז, 1 בינואר 2016 עד 31.12.2016. באתר המועצה מפורסמת חוברת רישום ובה תוכלו למצוא מידע מפורט לגבי הליך הרישום. חוברת המידע חולקה גם בתיבות הדואר ביישובים. שימו לב, רק תושבים להם מעודכנת בתעודת הזהות הכתובת בבנימין - יוכלו לבצע רישום.

 

החזרי נסיעות לשנת תשע"ט: האתר להגשת בקשות להחזרי נסיעות ייפתח במהלך חודש פברואר (1-28.2.19) לטובת תושבים שפספסו את המועד הראשון. לאחר מכן לא יהיה ניתן להגיש יותר בקשות לשנת תשע"ט. להגשת הבקשות היכנסו לאתר המועצה: https://binyamin.org.il/6638/.

 

ועדות השמה: להלן תזכורת לגבי לו"ז להגשה לוועדות השמה לשנת הלימודים תש"פ: דיונים חוזרים (בתום 3 שנים) ודיונים במעברים (ליסודי, חט"ב ולתיכון) יתקיימו מתאריך 01/01/2019 עד 31/03/2019.

דיונים לגבי תלמידים חדשים / ילדי גן חדשים / מעבר מגן לכתה א' יתקיימו עד לתאריך 30/5/19, (לגבי תלמידי בי"ס - הועדות יתקיימו עד  15/5/19).

הגשת חומר לוועדות חדשות יש להגיש עד לתאריך 30/03/19.       

שאלוני ההפניה  צריכים להיות חתומים ע"י ההורים והמפקח החינוכי הרלוונטי. ללא החתימות - הבקשה לא תטופל. בנוסף, יש לצרף לבקשה גם מסמך קביל.  לילדי בי"ס - אבחון פסיכולוגי שנעשה החל מכתה א'. לילדי גן - רופא התפתחותי או פסיכולוג התפתחותי או קלינאית תקשורת דרך קופ"ח.

להזכירכם, ועדת השמה הינה הגורם המוסמך עפ"י חוק לקבל החלטות בנוגע לזכאותם של תלמידים  לקבלת שירותי חינוך מיוחד (השמה בביה"ס כוללני / כיתה מקדמת / גן חינוך מיוחד) . דיון בוועדת השמה מתקיים לאחר שמסגרת חינוכית, גן או בי"ס, מיצתה את כל האפשרויות לסייע לתלמיד באמצעים העומדים לרשותה. בכל שאלה ניתן לפנות לצוות המחלקה לחינוך המיוחד: רונית סגל - רכזת חינוך מיוחד ממלכתי + ממ"ד: 02-9977185 פקס 153-2-9977188 ronitse@binyamin.org.il; רינת פריברט- רכזת ועדות השמה מגזר חרדי: 02-9977194 פקס 153-2-9977188 rinatf@binyamin.org.il; שיר מרציאנו מנהלת משרד: 02-9977188 פקס 153-2-9977188 shirm@binyamin.org.il.