פרידה ממנהלת בית הספר

קהילה ותרבות • 23/5/2017 כניסות

 

המעוניינים לקחת חלק באלבום ברכות למימי מנהלת בית הספר,

מוזמן לשלוח במייל תמונה משפחתית אוחזת בשלט עם ברכה קצרה

או רק ברכה קצרה בקובץ WORD

כתובת מייל : office@orita.co.il

את החומר ניתן לשלוח עד יום 5.6.17