הודעות מועצה

מזכירות • 3/1/2019 כניסות

 

תקצירית מהמועצה האזורית

 

תקציב 2019: בשל חילופי הנהגת המועצה בסמוך למועד סוף שנת התקציב, יתבצע הליך אישור תקציב 2019 בשני שלבים. בשלב ראשון, תאשר מליאת המועצה את תקציב 2019 המתבסס על תקציב 2018. במהלך הרבעון הראשון של השנה יתקיימו דיונים וניתוחי עומק, והתקציב יתוקן ויעודכן ויובא בשנית לאישור המליאה. מליאת המועצה תתכנס לאישור ראשון של התקציב בשבוע הבא.

 

הצדעה לסייעות: השבוע התקיים ערב הצדעה לסייעות הגנים בבנימין, בשיתוף פעולה בין מחלקת גנים וועד העובדים. ישראל גנץ, ראש המועצה, הודה להן בשם כל הילדים וההורים, ואמר שיעשה הכל כדי לחזק ולרומם את השומרות המשקיעות בילדים שלנו, אשר נותנות את הלב והנשמה במסירות שלא מובנת מאליה לדבר הכי יקר שיש בבנימין הילדים שלנו. 

 

 

רישום לגנים ולכיתות א' לשנת הלימודים התש"פ: ביום שני א' בשבט התשע"ט, 07/01/2019, יחל הרישום לגני הילדים וכיתות א'. הרישום מתבצע באתר המועצה בכתובת www.binyamin.org.il ויימשך עד יום ראשון כ"א בשבט התשע"ט, 27 בינואר 2019. גילאי רישום: לכיתה א' ילידי י"ט בטבת התשע"ג עד כ"ח בטבת התשע"ד 1 בינואר 2013 עד 31 בדצמבר 2013. גן חובה ילידי כ"ט בטבת התשע"ד עד ט' בטבת התשע"ה, 1 בינואר 2014 עד 31.12.2014. גילאי ארבע -  ילידי י' בטבת התשע"ה עד י"ט בטבת התשע"ו, 1 בינואר 2015 עד 31 בדצמבר. 2015 גילאי שלוש ילידי כ' בטבת התשע"ו עד ב' בטבת התשע"ז, 1 בינואר 2016 עד 31.12.2016. בימים הקרובים תעלה לאתר המועצה חוברת רישום ובה תוכלו למצוא מידע מפורט לגבי הליך הרישום. החוברת תחולק גם בתיבות הדואר ביישובים. שימו לב, רק תושבים להם מעודכנת בתעודת הזהות הכתובת בבנימין - יוכלו לבצע רישום.

 

 

 

שבת שלום,

המועצה האזורית מטה בנימין