שינוי בתאריך ארוע שבועות

קהילה ותרבות • 6/5/2018 כניסות

רישמו לפניכם את התאריך המעודכן לאירוע שבועות

 

שלישי 22.5 ולא 23.5 כפי שפורסם בתחילה.

 

פרטים נוספים נפרסם בהמשך